Waarom
Boost?

Volgens de OESO zal bijna de helft(1) van de kinderen van laagopgeleide ouders zelf ook laagopgeleid zijn, en dus een laag inkomen hebben.

In België zijn er, rekening houdend met de huidige sociaal-economische context, minstens vier generaties nodig vooraleer jongeren uit de meest kwetsbare gezinnen het gemiddelde inkomensniveau bereiken. Een sociale stijging is dus mogelijk na een honderdtal jaar. De effecten van zo’n situatie zijn nadelig, zowel voor het individu als op een breder maatschappelijk niveau. Zo heeft deze situatie onvermijdelijk een impact op onze samenleving op economisch, politiek en sociaal vlak.

Het onderwijs

Onze jeugd behoort tot de best opgeleide ter wereld. Helaas is ons onderwijs meteen ook één van de meest ongelijke ter wereld(2). Dat blijkt vooral uit de schoolprestaties van jongeren uit kwetsbare milieus, zowel in het secundair als in het hoger onderwijs.

De arbeidsmarkt

80% van de Belgische jobs vergt gemiddeld tot hoog geschoolde werknemers. Evenveel jobzoekers zijn echter laaggeschoold. Hoewel er in de afgelopen jaren veel verbeterd is, zijn er in Brussel nog steeds te veel jongeren werkloos. Vooral in Brussel, waar 20,7%(3) van de min-25-jarigen het moeilijk heeft om werk te vinden dat aangepast is aan hun lage opleidingsgraad.

De Koning Boudewijnstichting en haar partners besloten om hierin verandering te brengen

Wij ondersteunen jongeren uit een minder bedeelde omgeving en geven hen zo meer gelijke kansen. Alle jongeren zouden dezelfde kansen moeten hebben om te slagen.

Investeren in de opleiding en persoonlijke ontwikkeling van de meest kwetsbare meisjes en jongens geeft hen de mogelijkheid om in slechts enkele jaren tijd hun volledige potentieel te bereiken, te slagen en financieel op eigen benen te staan.

Investeren
in de toekomst

Door de slaagkansen van deze jongeren te maximaliseren, richt Boost zich ook op de toekomstige generaties. De kans dat de kinderen van ondersteunde Boostjongeren voortstuderen in het hoger onderwijs wordt veel groter. De statistieken van de OESO tonen aan dat slechts 10% van de kinderen van hooggeschoolde ouders laaggeschoold zal zijn.

Waarom

 • Empowerment van getalenteerde jongeren uit socio-economisch kwetsbare milieus
 • Gelijke kansen

Hoe

 • Ontwikkelen van talenten
 • Inspireren
 • Opleiden
 • Verbinden
 • Mobiliseren

Wat

 • Ateliers
 • Beurs
 • Taalstages
 • Culturele activiteiten
 • Laptop en printer
 • Individuele begeleiding
 • Mentoring
 • Bijlessen
 • Evenementen

Wat Boost uniek maakt

Met Boost bekleden we een unieke positie te midden van de talrijke initiatieven voor jongeren uit kwetsbare sociaal-economische milieus:

De langlopendste ondersteuning

Wij bieden een langlopende begeleiding aan (minimum 6 jaar). We doen dit bovendien op een scharniermoment, 15 jaar, voor de overstap naar het hoger onderwijs. De prille puberteit en autonomie maken dat onze jongeren nog openstaan voor invloeden. Op regelmatige basis zitten we samen en bespreken we de vooruitgang.

Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling

Hun studies en een eerste job zijn onze prioriteit, maar we vinden ook de persoonlijke ontwikkeling van de jongeren belangrijk. Ze krijgen de kans om hun horizon te verbreden (ontmoetingen met rolmodellen, taalstages, enz.).

Een geïntegreerde aanpak

We combineren groepsbegeleiding met een individuele opvolging, materiële en financiële steun en netwerkvorming.

Kansen om te schitteren

De jongeren krijgen zoveel mogelijk momenten om hun passie en evolutie te tonen en te delen. We maken hen ook bewust van het belang van het uitbouwen van een persoonlijk netwerk.

Boost community

De gesteunde jongeren hebben vaak geen of een klein netwerk. Boost Community is een groeiend netwerk met honderden contacten in verschillende steden en sectoren waarop onze jongeren een beroep kunnen doen wanneer ze in het programma zitten of alumni worden.

De impact van Boost

Sinds de start in 2011 zijn al meer dan 700 jongeren in het programma in Brussel, Antwerpen, Luik, Verviers, Bergen, La Louvière, Gent en Oostende gestapt. Onze ambitie reikt echter verder. De komende jaren willen we ons traject verbeteren en willen we volop inzetten op groei.

Onze ambitie is om voort te werken aan ons succes en om steeds meer jongeren in verschillende steden te kunnen ondersteunen.

Ons doel : de kaap van 1000 jongeren bereiken in de komende jaren! In 2018 was het gemiddeld slaagpercentage van onze Boosters 93% in het secundair onderwijs en 74% in het hoger onderwijs.

We hebben ervoor gekozen om deze jongeren rechtstreeks te ondersteunen. Maar de Boosters groeien niet alleen op. Ze zijn omringd door onder andere broers, zussen, ouders, leerkrachten en vrienden die op hun beurt worden geïnspireerd door de evolutie en het succesvolle parcours van de Booster. De impact van het programma reikt dus verder dan de Booster zelf.