Partenaire Boost

Onze
partners

De grote kracht van Boost zijn de talrijke schouders van de mensen en organisaties waarop de jongeren kunnen steunen. Zij dragen allemaal hun steentje bij.

De oprichters
De Koning Boudewijnstichting

Meer dan 150 jongeren ondersteund in Brussel

Lancering van Boost Brussel in 2011

Als stichting van openbaar nut heeft de Koning Boudewijnstichting als opdracht bij te dragen tot een betere samenleving. De Stichting is in België en Europa een actor van verandering en innovatie in dienst van het algemeen belang en van de maatschappelijke cohesie. Ze zet zich in om een maximale impact te realiseren door de competenties van organisaties en personen te versterken. Ze stimuleert doeltreffende filantropie bij personen en ondernemingen.

Haar actiedomeinen momenteel zijn armoede en sociale rechtvaardigheid, filantropie, gezondheid, maatschappelijk engagement, ontwikkeling van talenten, democratie, Europese integratie, erfgoed, duurzame ontwikkeling en Afrika en ontwikkelingslanden.

Verontrust door de obstakels waarmee talentvolle jongeren uit kwetsbare milieus te vaak worden geconfronteerd, besloot de Koning Boudewijnstichting in 2011 het programma Boost in Brussel op te starten. Vandaag staat de Stichting in voor de centrale coördinatie van het programma en de verschillende lokale programma’s en blijft ze Boost Brussel ondersteunen.


Meer Weten ?Het Sofina Boël Fonds voor Opleiding en Talent

Bijna 200 jongeren ondersteund in Luik en Antwerpen; lancering in La Louvière en Bergen vanaf 2019

Initiatiefnemer van de lancering van het programma in andere steden sinds 2012

Het Fonds werd opgericht door de afstammelingen van Gustave Boël en door de holding Sofina en wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Het Fonds ondersteunt de opleiding en de vorming van talenten in België met individuele beurzen en steun aan organisaties met gelijkaardige doelstellingen.

Op zowel materieel als menselijk vlak is de missie van het Sofina Boël Fonds voor Opleiding en Talent om jonge talenten extra opleidingskansen aan te bieden in verschillende gebieden. Het Platform focust zich op een vlotte overgang van het secundair naar het hoger onderwijs voor getalenteerde leerlingen uit kwetsbare milieus.

In 2012 besloot het Sofina Boël Fonds voor Opleiding en Talent om het kwaliteitsprogramma Boost voor Talenten te ontwikkelen in Antwerpen en Luik. Dankzij dit partnerschap kon het programma, dat oorspronkelijk alleen in Brussel bestond, met succes in andere steden gelanceerd worden. De visie van het Fonds heeft het hele Boost programma verrijkt. Het Fonds steunde al meer dan 200 jongeren in Antwerpen en Luik.

Na het succes van het programma in Antwerpen en Luik besloot het Sofina Boël Fonds voor Opleiding en Talent om de ontwikkeling van Boost voor Talenten voort te zetten in andere steden. In 2019 sluiten La Louvière en Bergen zich aan bij het netwerk Boost voor Talenten.


Meer Weten ?

De partners

Dankzij de steun van verschillende geprivilegieerde partners krijgen jongeren uit andere steden ook ondersteuning van het Boost programma. Bedankt aan deze partners. Samen werken we aan de evolutie van het programma en het vergroten van onze impact. Elk van deze partners zorgt lokaal voor een aantal belangrijke specifieke kenmerken.
De Nationale Bank van België

Bevoorrecht partner sinds 2020

Via het ondersteunen van Boost, neemt de Nationale Bank van België een engagement op voor de Brusselse jeugd. Door het ondersteunen van tientallen beloftevolle jongeren uit sociaal-economisch kwestsbare milieus zet de Nationale Bank haar inclusieve visie en het bevorderen van duurzaamheid verder. De Nationale Bank wordt één van de bevoorrechte partners van het Boost programma in 2020 en zal de nieuwe lichting Brusselse Boosters financieel ondersteunen. Dankzij deze steunt verhoogt de Bank de slaagkansen van deze jongeren in het onderwijs en in een vlotte toetreding tot de arbeidsmarkt.


Meer Weten ?Belfius Bank & Verzekeringen

Bevoorrecht partner sinds 2020

Als 100% Belgische bank-verzekeraar wil Belfius zinvol en inspirerend zijn voor de hele Belgische samenleving. Daarom lanceerde het de Toekomstfondsen die via investeringen, elk op hun terrein, de wereld van morgen mee helpen bouwen. Gelijkheid van kansen is een van de grootste maatschappelijke uitdagingen. Het is precies via dit thema dat Belfius steun geeft aan Boost. Want een deel van de beheerskosten van de beleggers stort Belfius door aan Boost om zo initiatieven ten voordele van jongeren te financieren. Op die manier kunnen ze een diploma halen waardoor ze makkelijker toegang krijgen tot de arbeidsmarkt. Een mooie manier om de klanten van Belfius aan te moedigen ondernemingen te steunen die werken aan innovaties voor iedereen, altijd met het oog op belangrijke maatschappelijke realisaties.


Meer Weten ?Collibri Foundation

50 jongeren ondersteund in Brussel

Partner in Brussel sinds 2014

Colruyt Group hecht veel belang aan maatschappelijk engagement en ondernemerszin. Om jongeren autonomer te maken, hun horizon te verruimen en hun kennis te verbreden, ondersteunt de Collibri Foundation verschillende vormingsprojecten. Zowel in België als in ontwikkelingslanden.

Collibri verbindt zijn projecten vaak met het opzetten van duurzame ketens; de producten uit die ketens zijn te vinden in de winkels van de Colruyt Group. Collibri, dat actief is in verschillende landen, wil actief burgerschap stimuleren bij de ondersteunde jongeren en de jongeren van Noord en Zuid in verbinding brengen met elkaar.

Om jongeren in moeilijke situaties een duwtje in de rug te geven, ondersteunt de Collibri Foundation Boost Brussel sinds 2014.


Meer Weten ?Nike

Competentiemecenaat in Antwerpen

Partner sinds 2012

Sinds 2012 ondersteunt Nike het programma in Antwerpen. In het kader van haar CSR-beleid maakt Nike een van zijn medewerkers een dag per week vrij om twee groepen jonge Boosters (30 jongeren) te begeleiden. Ook andere werknemers van Nike zijn betrokken bij Boost: bezoek aan het logistiek centrum, organisatie van interstedelijke sportdagen, sponsoring van stages bij Sporta, uitnodigen van inspirerende personen, enz.

Nike ondersteunt vele projecten overal ter wereld om jongeren te helpen hun potentieel te bereiken en zo een grote maatschappelijke impact te hebben.


Meer Weten ?Het Fonds Strandschelp

Bevoorrecht partner sinds 2021

Het Fonds Strandschelp steunt individuele jongeren in West-Vlaanderen die door sociale, familiale of financiële omstandigheden minder kansen krijgen. Het Fonds investeert in jongeren op het vlak van onderwijs, ondernemerschap, cultuur en sport. Het Fonds Strandschelp werd opgericht in de schoot van de Koning Boudewijnstichting volgens de wilsbeschikking van de heer Fernand Reyngoudt (1931-2019) uit Oostende. Dankzij deze waardevolle steun is het programma sinds 2021 ook actief in Gent en Oostende.


Meer Weten ?Moore Foundation Belgium

Bevoorrecht partner sinds 2023

Moore Belgium Foundation, opgericht in 2022, streeft ernaar een omgeving te creëren waar iedereen de kans krijgt om zijn volledige potentieel te realiseren en weloverwogen beslissingen te nemen. Ze ondersteunt actief initiatieven gericht op het stimuleren van mogelijkheden voor leren, groei, persoonlijke ontwikkeling en het bevorderen van bewustzijn en welzijn. Moore Belgium Foundation is ervan overtuigd dat dit niet alleen gezonde keuzes bevordert voor individuen, maar ook voor de maatschappij als geheel, zowel voor vandaag als voor morgen en overmorgen.


Meer Weten ?Vanbreda Risk & Benefits

Bevoorrecht partner sinds 2020

Vanbreda wil zich positioneren als een belangrijke speler in de ondersteuning van jonge talenten in een sociaal-economisch kwetsbare situatie. Daarom besloot Vanbreda om de Antwerpse jongeren van Boost te ondersteunen in de voorbereiding op hun intrede op de arbeidsmarkt.


Meer Weten ?Candriam

Bevoorrecht partner sinds 2022

Candriam steunt initiatieven die jongeren helpen te groeien in elke fase van hun ontwikkeling, om de obstakels die hun toekomst in gevaar zouden kunnen brengen te verminderen. Het Instituut steunt langetermijnprojecten die de ontwikkeling van jonge talenten bevorderen.


Meer Weten ?RGF Staffing Belgium

Bevoorrecht partner sinds 2023

RGF Staffing Belgium maakt deel uit van de internationale speler RGF Staffing één van ‘s werelds grootste HR-dienstverleners die actief is in Australië, Azië, Europa en Noord-Amerika. Ze dragen bij aan de waarden van hun stakeholders door in te zetten op passie, de wereld te verrassen en sociale meerwaarde voorop te stellen. RGF Staffing Belgium creëert opportuniteiten voor het leven: voor werknemers, bedrijven, overheden en de gehele samenleving. Door de slaagkansen van de jongeren van Boost for Talents te maximaliseren, richt RGF Staffing zich ook op de toekomstige generaties.


Meer Weten ?Donorfondsen

Met de waardevolle steun van de Fondsen Pierre François Tilmon, Pierre van der Mersch, Philippe de Dorlodot, Baudouin van Bastelaer, Vandewynckele, David-Constant, Dewez, Steldust, Le Compas, Génération Future en Ernest du Bois, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.


Meer Weten ?

Andere schenkers

Ook bedankt aan de andere schenkers en organisaties die het programma steunen op verschillende manieren (bv. taalstages, fondsenwerving voor het project, individuele steun, sponsoring van evenementen, enz.).