Partenaire Boost

Onze
partners

De grote kracht van Boost zijn de talrijke schouders van de mensen en organisaties waarop de jongeren kunnen steunen. Zij dragen allemaal hun steentje bij.

De oprichters
De Koning Boudewijnstichting

Meer dan 150 jongeren ondersteund in Brussel

Lancering van Boost Brussel in 2011

Als stichting van openbaar nut heeft de Koning Boudewijnstichting als opdracht bij te dragen tot een betere samenleving. De Stichting is in België en Europa een actor van verandering en innovatie in dienst van het algemeen belang en van de maatschappelijke cohesie. Ze zet zich in om een maximale impact te realiseren door de competenties van organisaties en personen te versterken. Ze stimuleert doeltreffende filantropie bij personen en ondernemingen.

Haar actiedomeinen momenteel zijn armoede en sociale rechtvaardigheid, filantropie, gezondheid, maatschappelijk engagement, ontwikkeling van talenten, democratie, Europese integratie, erfgoed, duurzame ontwikkeling en Afrika en ontwikkelingslanden.

Verontrust door de obstakels waarmee talentvolle jongeren uit kwetsbare milieus te vaak worden geconfronteerd, besloot de Koning Boudewijnstichting in 2011 het programma Boost in Brussel op te starten. Vandaag staat de Stichting in voor de centrale coördinatie van het programma en de verschillende lokale programma’s en blijft ze Boost Brussel ondersteunen.


Meer Weten ?Het Platform voor Opleiding en Talent

Bijna 200 jongeren ondersteund in Luik en Antwerpen; lancering in La Louvière en Bergen vanaf 2019

Initiatiefnemer van de lancering van het programma in andere steden sinds 2012

Het Platform werd opgericht door de afstammelingen van Gustave Boël en door de holding Sofina en wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Het Platform ondersteunt de opleiding en de vorming van talenten in België met individuele beurzen en steun aan organisaties met gelijkaardige doelstellingen.

Op zowel materieel als menselijk vlak is de missie van het Platform voor Opleiding en Talent om jonge talenten extra opleidingskansen aan te bieden in verschillende gebieden. Het Platform focust zich op een vlotte overgang van het secundair naar het hoger onderwijs voor getalenteerde leerlingen uit kwetsbare milieus.

In 2012 besloot het Platform voor Opleiding en Talent om het kwaliteitsprogramma Boost voor Talenten te ontwikkelen in Antwerpen en Luik. Dankzij dit partnerschap kon het programma, dat oorspronkelijk alleen in Brussel bestond, met succes in andere steden gelanceerd worden. De visie van het Platform heeft het hele Boost programma verrijkt. Het Platform steunde al meer dan 200 jongeren in Antwerpen en Luik.

Na het succes van het programma in Antwerpen en Luik besloot het Platform voor Opleiding en Talent om de ontwikkeling van Boost voor Talenten voort te zetten in andere steden. In 2019 sluiten La Louvière en Bergen zich aan bij het netwerk Boost voor Talenten.


Meer Weten ?

De partners

Dankzij de steun van verschillende geprivilegieerde partners krijgen jongeren uit andere steden ook ondersteuning van het Boost programma. Bedankt aan deze partners. Samen werken we aan de evolutie van het programma en het vergroten van onze impact. Elk van deze partners zorgt lokaal voor een aantal belangrijke specifieke kenmerken.
Het Fonds Lokumo

40 jongeren ondersteund in Verviers

Initiatiefnemer van Boost Verviers sinds 2017

Het Fonds Lokumo heeft als doelstelling projecten met een humanitair karakter te ondersteunen die gericht zijn op scholing en vorming, toegang tot huisvesting, water, voeding en gezondheid in de meest ruime zin, voor mensen die worden geconfronteerd met (kans)armoede en bestaansonzekerheid.

Het Fonds draagt bij aan projecten voor maatschappelijke re-integratie en aan de versterking van lokale activiteiten die inkomsten genereren ten voordele van deze personen.

In 2017 lanceerde het Fonds Lokumo het programma in Verviers. Het Fonds hecht een bijzondere aandacht aan het opleidingstraject van de ondersteunde jongeren, zodat ze in functie van hun talenten en interesses slagen en dat ze een waardevolle creatieve activiteit vervullen (professionele opleiding, beroepsopleiding, ambacht, ondernemerschap, enz.) en dat ze bijdragen aan hun socio-economische omgeving.

Daarnaast focust het Fonds Lokumo zich op de ontwikkeling van talenten om jongeren in Verviers te ondersteunen bij het realiseren van hun academische en/of professionele projecten met vertrouwen en ambitie.


Meer Weten ?Collibri Foundation

50 jongeren ondersteund in Brussel

Partner in Brussel sinds 2014

Colruyt Group hecht veel belang aan maatschappelijk engagement en ondernemerszin. Om jongeren autonomer te maken, hun horizon te verruimen en hun kennis te verbreden, ondersteunt de Collibri Foundation verschillende vormingsprojecten. Zowel in België als in ontwikkelingslanden.

Collibri verbindt zijn projecten vaak met het opzetten van duurzame ketens; de producten uit die ketens zijn te vinden in de winkels van de Colruyt Group. Collibri, dat actief is in verschillende landen, wil actief burgerschap stimuleren bij de ondersteunde jongeren en de jongeren van Noord en Zuid in verbinding brengen met elkaar.

Om jongeren in moeilijke situaties een duwtje in de rug te geven, ondersteunt de Collibri Foundation Boost Brussel sinds 2014.


Meer Weten ?Nike

Competentiemecenaat in Antwerpen

Partner sinds 2012

Sinds 2012 ondersteunt Nike het programma in Antwerpen. In het kader van haar CSR-beleid maakt Nike een van zijn medewerkers een dag per week vrij om twee groepen jonge Boosters (30 jongeren) te begeleiden. Ook andere werknemers van Nike zijn betrokken bij Boost: bezoek aan het logistiek centrum, organisatie van interstedelijke sportdagen, sponsoring van stages bij Sporta, uitnodigen van inspirerende personen, enz.

Nike ondersteunt vele projecten overal ter wereld om jongeren te helpen hun potentieel te bereiken en zo een grote maatschappelijke impact te hebben.


Meer Weten ?Het Fonds Pierre François Tilmon

Gepriviligieerde partner sinds 2019

Het Fonds P.F. Tilmon zet zich in voor initiatieven die duurzame werkgelegenheden creëren in de regio Bergen. Het Fonds was geïnteresseerd door het Boost programma en besloot de krachten te bundelen met de activiteiten van het Platform voor Opleiding en Talent om het programma te lanceren in de hoofdstad van Henegouwen.


Meer Weten ?

Andere schenkers

Ook bedankt aan de andere schenkers en organisaties die het programma steunen op verschillende manieren (bv. fondsenwerving voor het project, individuele steun, sponsoring van evenementen, enz.).

Tot deze schenkers behoren onder meer Treetop, Lions Club Brussel Hoofdstad en BioPlanet.

We bedanken ook onze andere schenkers die anoniem wensen te blijven.