Wat wil Boost bereiken?

Ons doel: getalenteerde jongeren uit socio-economisch kwetsbare milieus ondersteunen zodat ze hun volledig potentieel bereiken, een diploma hoger onderwijs behalen en inspirerende rolmodellen worden voor andere jongeren. Om dit te bereiken komt Boost tussen op 3 niveaus:

Slaagkansen vergroten

Jongeren ondersteunen tijdens hun secundaire studies, en vervolgens gedurende hun hele academisch parcours aan het hoger onderwijs. Afgestudeerde jongeren ondersteunen voor een succesvolle intrede op de arbeidsmarkt.

Soft skills ontwikkelen en persoonlijke ontwikkeling stimuleren

Jongeren alle aspecten van hun persoonlijkheid en identiteit laten ontdekken met vertrouwen. Ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn voor de uitwerking en het slagen van hun academisch traject, hun professionele carrière en hun levensproject.

Valoriseren van succesverhalen, voorbereiden van toekomstige leiders

Jongeren stimuleren om actoren van verandering te worden door zich te engageren voor maatschappelijke activiteiten ten gunste van andere jongeren in de Boost Community. Daarnaast jongeren aanmoedigen om zich in te zetten voor andere jongeren die geen deel uitmaken van het project en die met dezelfde socio-economische moeilijkheden te maken hebben als zij.

Boost: het programma

Boost is een fantastische kans maar betekent ook een engagement op lange termijn. Het hele programma duurt minstens 6 jaar. Het bestaat uit 3 fases: Talent, Focus & Future.

Diagramme

Boost Talent

Duur: 3 jaar

De eerste periode van het programma start in het vierde jaar secundair onderwijs en eindigt bij het behalen van het diploma secundair onderwijs. Tijdens deze periode worden de Boosters intensief begeleid.

Begeleiding in groep
Elk jaar organiseren we een vijftiental ateliers. Het accent ligt zowel op de ontwikkeling van hard skills (de kennis en de vaardigheden die nodig zijn bij het uitoefenen van een bepaalde job) als op de ontwikkeling van soft skills (de attitude en sociale vaardigheden die nodig zijn bij samenwerken). De thema’s zijn: succesvol zijn op school, taalbeheersing en communicatie, zelfkennis, zelfmanagement, voorlichting over studiekeuze, samenwerken en engagement.

Individuele begeleiding
Onze Field Managers, die onze experten op het terrein zijn, volgen elke Booster individueel op. Ze zijn de vertrouwenspersoon van de jongeren, hun ouders en hun leerkrachten.

Materiële steun
Iedere Booster krijgt een laptop en een printer bij de start van het programma. Indien nodig, betalen we ook voor de internetverbinding. Om extra activiteiten te betalen, krijgt elke deelnemer een Boost budget ter waarde van 2.400 euro verspreid over 4 jaar voor persoonlijke ontwikkeling. Zo krijgt de jongere de kans om zijn blik te verruimen via sport, cultuur of bijvoorbeeld een taalstage.

Begeleiding in groep

Begeleiding in groep

Individuele begeleiding

Individuele begeleiding

Materiële steun

Materiële steun

Boost community

Boost community

Boost Focus

Duur: 1 jaar

De tweede periode start na het behalen van het diploma secundair onderwijs
en eindigt bij afloop van het eerste jaar in het hoger onderwijs.

Cruciaal jaar
De overgang van het secundair onderwijs naar het hoger onderwijs is een cruciale periode
in het parcours van de jongeren. Daarom hecht Boost veel belang aan deze overgangsperiode.
Tijdens dit jaar versterken we de individuele begeleiding en organiseren we ateliers gericht
op het maximaliseren van de slaagkansen in het hoger onderwijs.

Boost Future

Duur: 2 tot 4 jaar

De derde periode van het programma begint bij het tweede studiejaar in het hoger onderwijs. De individuele begeleiding blijft belangrijk. Er zijn wel minder groepsateliers (2 tot 3 ateliers per jaar). Het accent ligt op de overstap naar de arbeidsmarkt aan het einde van het traject. Het Future programma stopt op het moment dat de jongere zijn diploma heeft behaald en zijn eerste jobcontract heeft ondertekend.

Mentor
De Boosters die dat willen, krijgen een mentor toegewezen die hen in deze cruciale fase begeleidt.

Rolmodel
In dit stadium zijn de Boosters ook een belangrijk rolmodel voor andere jongeren in het programma en daarbuiten. Ze adviseren hen, moedigen hen aan en delen hun ervaringen. Wederzijdse hulp en solidariteit zijn essentieel in de Boost Community. De Boosters hebben de verantwoordelijkheid om een rol op te nemen in hun eigen omgeving.

Boost Alumni

Eénmaal het eerste jobcontract ondertekend, stopt onze begeleiding maar niet onze band.

Een dynamisch netwerk
Ons netwerk van alumni is als een kweekvijver voor talent. Het bestaat uit hoogopgeleide jonge professionals die geëmancipeerd, opengebloeid en geëngageerd zijn. Onze alumni zijn immers de rolmodellen geworden die toekomstige generaties Boosters en andere jongeren kunnen inspireren. Zij zijn onze beste ambassadeurs, delen hun verhaal, worden mentors en delen opportuniteiten (bv. stages, vacatures, enz.). De alumni kunnen natuurlijk steeds terecht bij de Boost Community in heel België.